Tack!

Vi har fått över 1100 förslag på den här sajten och hundratals kommentarer och mängder av spännande frågor i chatten. Nu är möjligheten att skicka in egna förslag och frågor genom denna sajt stängd för denna gång.

Nu börjar vi arbetet med att analysera allt material. Därefter kommer vi att återkoppla till er om hur vi har tagit hand om resultatet och hur vi tar med oss det i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik.

Hur vill du ha det?

Vi behöver din hjälp med att utveckla framtidens kollektivtrafik. När vi är många som bidrar så når vi längre, vi blir smartare tillsammans.
 

Genom att dra i reglagen här nedanför visar du hur du vill prioritera. Resultatet blir ett av underlagen, när vi tar fram de mål som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas.

Samtidigt som frågorna speglar verkligheten, är de mycket förenklade.

Dina val

Västra Götalandsregionens kostnad för kollektivtrafiken är idag avrundat 8 miljarder. Ungefär hälften finansieras av skattemedel och andra hälften av biljettintäkter. Politikerna har satt upp mål för kollektivtrafiken som handlar om marknadsandel, antal resor, nöjdhet, möjligheten för alla att resa och miljöpåverkan. Använd reglagen nedan för att göra din egen prioritering. Beroende på vad du väljer så förändras måluppfyllelsen och kostnaden. Om kostnaden ökar för mycket så måste du minska dina kostnader, höja biljettpriset eller på annat sätt få ökade intäkter.

Använd reglagen nedan för att göra din egen prioritering. Beroende på vad du väljer så förändras måluppfyllelsen och kostnaden.

Kostnadsförändring (förändring: )

1. Hur ofta tycker du att stadstrafiken ska gå i Västra Götaland?

2. Hur ofta tycker du att tåg och bussar ska gå i de stora stråken i Västra Götaland?

3. Hur ofta tycker du att kollektivtrafiken ska gå på landsbygden?

4. Hur mycket utrymme ombord tycker du det borde vara för barnvagnar och cyklar?

5. Hur mycket helg, kväll och nattrafik tycker du det ska finnas i Västra Götaland?

6. Hur stor andel av kollektivtrafiken tycker du ska vara anpassade så att personer med funktionsnedsättning kan resa?

7. Hur stor andel av kollektivtrafiken tycker du ska köras med förnybart drivmedel?

8. Vad anser du att resenärerna ska betala för att resa med kollektivtrafiken?

9. Vilken nivå på service tycker du ska finnas vid hållplatser och ombord?

Måluppfyllelse

Nedan kan du se i hur stor utsträckning du lyckas nå målen, som idag finns uppsatta för kollektivtrafiken.

Andelen resor med kollektivtrafiken jämfört med bilen (förändring: )

Antal miljoner resor med kollektivtrafiken under ett år (förändring: )

Andelen nöjda resenärer i kollektivtrafiken (förändring: )

Andelen fordon där personer med funktionsnedsättning kan resa (förändring: )

Andelen fossilfri energi för kollektivtrafikens fordon (förändring: )