Tack!

Nu är dialogen på den här webbplatsen avslutad, för den här gången. Vi har fått över 1100 förslag och hundratals kommentarer och mängder av spännande frågor i chatten. 

Chatta med politikerna

Har du frågor eller synpunkter på enskilda linjer och hållplatser så kan du kontakta Västtrafiks kundtjänst. I den här dialogen ligger fokus på hur kollektivtrafiken i stort ska utvecklas. 

 

Politiker som deltog i chatten

Ulrika Frick (MP), Alex Bergström (S), Susanna Cassberg (M), Mats Rahmberg (FP)

Chatt logg

moderator: Hej! Här kommer vi att ha en chatt där du kan diskutera med kollektivtrafiknämndens politiker, den 18 december kl 11-13

Moderator: Hej! Vi har fått väldigt många frågor och tankar från er. Därför sätter vi igång lite redan nu, och vi ska göra vad vi kan för att hinna med så många som möjligt. På plats just nu är Alex Bergström, Ulrika Frick, Susanna Cassberg och Mats Rahmberg. Tomas och Maria, kollektivtrafiksekretariatet

Christina: Bor i Vara! Där behövs kollektivtrafik på fredag och lördagkvällar. Det går inte att åka hem senare än 20 från vare sig Göteborg, Skövde lrLidköping, 17 på lördagar är senaste fr Göteborg! Visst, det går sen nattbuss 02.30 fr Lidköping, men det är alldeles försent. Det borde finnas ngn tur på helger vid 22-23.00 som man kan ta sig tull Vara med! Särskilt fr Göreborg
Alex Bergström: Hej Christina! Förstår din frustration om att det saknas ett senare tåg på helgkväll från Göteborg. Vi har också pratat om detta i kollektivtrafiksnämnden, inte minst för att vi som bor en bit från Göteborg ska kunna gå på någon kulturaktivitet eller bara kunna få en kväll i Göteborg utan att behöva köra bil. Tyvärr har vi ännu inte kunnat öka turerna så som du önskar senare på helg/kvällar. Andra satsningar har varit mer prioriterade/viktigare.

Maria: Jag tycker att hybridbussarna är jättebra, är det planerat att ta in flera sådana då priserna kommer höjas återigen?
Alex Bergström: Hej Maria! Kul att du gillar miljösatsningen med hybridbussar. Det kommer bli mer hybridbussar och biogasbussar, då kollektivtrafiksnämnden har ett mijömål om att öka andelen kraftfullt fram till 2020! Prishöjningen du skriver om är främst kopplat till allmänna kostnadsökningar för att köra buss/tåg/spårvagn och inte miljösatsningar (även om det är en liten del)

Robert : Hej! Varför vill ingen av er att kollektivtrafiken ska vara helt skattefinansierad på samma sätt som sjukvården och skolan är?
Susanna cassberg: Hej Robert! För att kunna ha en bra skola och sjukvård utan att höja skatterna allt för mycket behöver kollektivtrafiken finansieras även med avgifter.

Joakim Mattsson: Hur kommer det sig att ni tillåter Västtrafik att höja bijettpriset vid årsskiftet?
Alex Bergström: Hej Joakim! Västtrafik får inte själva höja priset. Det är regionfullmäktige som i juni, i samband med budgeten, som också tar beslutet om vilken höjning som Västtrafik får göra. De senaste årens beslut har varit ca 5% på hela taxesystemet. Förhoppningsvis är det den nivån som också kommer gälla de kommande åren. Det är en relativt låg höjning jämfört med andra regioners biljettprisökningar.

David Lindh : En linbana är förhållandevis långsam. Hur ser ni på andra alternativ som till exempel monorail, dvs. upphöjda spår? Som tunnelbana fast luftburen.
Mats Rahmberg: Hej David, även om linbanan långsam så blir den snabb då den ej är i konflikt med andra trafikslag. Monoral som t.ex. den som används på Düsseldorfs flygplats, skulle kunna vara ett alternativ till tunnelbana, men har nackdelen att den syns och inkrätar i stadsbilden

Årskort : Det är stort behov av tätare turer och längre vagnar i rusningstrafik i centrala stan och ut ur citykärnan. Vi får inte plats!
Susanna cassberg: Hej! Västtrafik arbetar hela tiden på att anpassa trafiken utifrån hur många som åker. I vissa stråk går det inte att köra med fler bussar eller spårvagnar utan att helt stoppa trafiken. Därför tittar nämnden på hur trafiken ska se ut i framtiden, bland annat med nya spårvagnar och bussar. Med de investeringar som görs inom Västsvenska paketet kommer trafiken inte behöva samlas runt centralstationen och Brunnsparken vilket kommer göra att trafiken kommer spridas och det inte blir lika trångt.

David Lindh : Göteborg är en stad nära kusten där det ofta blåser starka vindar. Hur ska en linbana kunna fungera i stark blåst? Om den stängs av är det då vettigt att ens bygga en förbindelse i form av en linbana?
Mats Rahmberg: Hej David, Även i alperna blåser det, oftast inget problem, även Älvsborgspron behöver stängas någon gång om året pga starka vindar. Det går att lösa, men den som kunstruerar behöver ta hänsyn till Göteborgs läget vid havet - salta vindar brukar få stål att rosta.

Camilla Linder: Hej, Vi är många som arbetar på distans, reser mycket eller arbetar deltid. Biljettsystemet är idag inte anpassat för oss som inte åker varje dag. Tidigare fanns ett 20-dagars kort (finns fortfarande i Jönköping) Varför inte återinföra 20-dagars kortet, känns som om Västtrafik ligger efter i den moderna utvecklingen av hur människor arbetar. Vi är många på landsbygden som måste ta bilen till en parkering för att kunna åka kollektivt. På vissa ställen kostar det det mycket för att kunna parkera bilen exempelvis vid tågstationerna. Skulle det inte gå att hitta en smart lösning så att man kan få en vettig parkeringskostnad som skulle kunna vara kopplat till sitt månadskort ev 20-dagarskort. Som det ser ut just nu så måste man avstå från att åka kollektivt för att biljettsystem och parkeringsavgifter gör att det blir både billigare och mindre krångligt att ta bilen - även om man egentligen vill åka kollektivt.
Alex Bergström: Hej Camilla! Det var ett misstag att flexikorten togs bort från Västtrafiks biljettsystem. Kollektivtrafiksnämnden har tillsammans med Västtrafik diskuterat att återinföra flexikorten. Tyvärr kan det dröja ytterligare ett tag innan de går att köpa (beroende på tekniken i automaterna m.m.) Jag tar med mig din idé om att koppla pendelparkeringsavgiften till/med biljettpriset. Kan vara ett sätt att öka viljan att ta bilen till stationen och resten av resan med kollektivtrafik.

Gert Andersson: Vad hände med enhetstaxan?
Susanna cassberg: Hej Gert! Regionfullmäktige beslöt att man inte skulle fortsätta att utreda det spåret.

Gert Andersson: Hur ställer sig regionen till Göteborgarnas nej i folkomröstningen om trängselskatt?
Alex Bergström: Hej Gert! Västra Götalandsregionen har varit mycket tydlig med att det avtal som regionen ingått med Göteborgs stad, Trafikverket och Hallands län gäller! Regionen har också redan lagt in en stor summa för att få den viktiga infrastrukturen som ”västlänk och västsvenska paket” är för regionens utveckling.

anders: Hur mycket av dagens kollektivtrafik kommer att gå i en ev västlänk??
Mats Rahmberg: Hej Bobbo, tanken är att vi skall flytta ner pendeltågstrafiken i tunneln, det gör att resande från t.ex. Alingsås och Lerum skall kunna kliva av på Korsvägen, sedan går tåget vidare till Kungsbacka, detta öppnar för nya direktresor, t.ex till Mölndals bro.

Stefan: Varför tillåtet med så många barnvagnar man kommer ju inte fram till dörrarna ibland.
Alex Bergström: Hej Stefan! VI har alla varit barn (och sannolikt legat i barnvagn). Kollektivtrafiknämnden har ett uppdrag om att alla ska ha möjlighet att åka med. Tillgängligheten gäller för alla. Det finns också oftast avsedda platser för barnvagnar.

Natalie: Hej. jag skrev tidigare förslag men skrev in fel mailadress. ’Mina frågor är: Varför drar man inte sjuans spårvagn ut mot näset? Varför har näset så dålig kollektivtrafik(jag vet, jag åker där mån-fre året runt) Det 'är rena rama motorvägstrafiken på morgnarna. Varför? Jo ingen vill åka bussen som tar 45 minuter till stan! Känns som man bor på landsbygden. Varför utredde man tunnelbana på 60 talet men att vi trots 2000talet arbetar emot tunnelbana som enl mig är en förutsättning för att vi ska bli en storstad(om det ens är gbg politikernas ambition). Alla andra sätt att transportera sig kollektivt är förlegat. Det ska gå snabbt och smidigt.Två gigantiska tåg under staden. Det tror jag inte är lösingrn för göteborgs som stad ska växa, endast förorterna. Det är tragiskt att det kommer gå snabbare för förotrtsbor att ta sig in till stan är boende på näset. Det är ett skämt. jag ser bedrövelsen varje dag och jag vill verkligen ha ett svar på denna frågan nu för detta är helt ohållbart. Bussturer som vissa tider går med 20 minuters mellanrum(tex från näset där det vissa tider på morgnarna nu är 20 minuter mellan bussarna! man ändrade nu senaste här om dagen vilket gör att jag antigen kommer jätte tidigt till jobbet eller nästan försent. Känns som ett skämt. Bussar ska gå var 5e minut, Se till Stockholms lösningar! Vill Gbg bli storstad? Tunnelbana är en del av lösningen! Är denna idé helt slopad?
Susanna cassberg: Hej Natalie! Idén om en Tunnelbana i Göteborg diskuteras inte. Däremot kan det i framtiden bli fråga om att spårvagnar kan gå i tunnlar eller på broar. Genom Västlänken och de andra investeringar som görs inom Västsvenska paketet är målet att det ska bli enklare för flertalet att resa både inom Göteborg och till och från Göteborg. Genom att sprida resandet till flera knytpunkter blir det bättre framkomlighet för alla.

Natalie: Varför utredde man tunnelbana under 60 talet men nu verkat slopa den tanken helt? Känns inte buss och spårvagnstrafik som något som inte kan utvecklas hur mkt som helst? Det är ju flaskhalsar i stan överallt. Trots att man bor en kort bit från stan går det ofta snabbare att cykla en mil än att åka kollektivt. Det känns som ett skämt. Lär av Stockholm eller andra storstäder! Utan tunnelbana=ingen storstadsutveckling. I stockholm underlättarna man trafikanterna av olika slag, även bilar. I göteborg får man upplevelsen av att bli motarbetad. Iställer gräver man ner två jätte järnvägar mitt under staden, där folk utanför stad ska åka.Västlänken- hur underlättar den för oss Göteborgare??! Det kommer fortfarande tränga bussar och spårvagnar på järntorget,brunnsparken mm mm. Det komemr troligen fortfarande ta mig 45 att åka 1 mil in till stan. Skandal tycker jag. Gräva ner 20 miljarder som inge gynnar göteborgaren(enl min uppfattning). Inga tydliga svar ges om detta anser jag.
Mats Rahmberg: Hej Natalie, jag får ta dina frågor en och en, först tunnelbana: när vi planerar kollektivtrafik börjar man med att tänka buss, reser fler sätter vi ut ledbussar, i reserelationer med många resenärer överväger vi spårväg. Göteborg är en liten stad, öven i våra tyngsta stråk har endast 2000 resenärer per timma och riktning, skall man välja tunnebana behövs fler. (gillar du internationella jämföreleser? då kan jag berätta hitorer från Bombay)

Mats Rahmberg: Hej Natalie, och nu lite kollektivtrafik prioritet: På flera ställen i Göteborg, men även i andra städer i Västra Götaland bygger vi separata filer för bussar, detta för att snabba upp och öka framkomligheten. Tanken är att om bussen går fort, så reser fler med bussen och då minskar biltrafiken - låter bra eller?

Ludwig : Hej, nu när det gjorts nya linjer är jag väldigt tacksam (speciellt 67) Men vad gällande 67:ans linje så ligger ju då första stationerna (Propellergatan, Vinchgatan och Tegelbruksvägen) på en gata, denna gata är inte så vänlig för fotgängare, på morgonen är detta då en väldig riskzon eftersom man inte syns. Vore bra om det gick att sätta upp extra lampor eller busskurer. M.v.h Ludwig Rosengren (13 år)
Alex Bergström: Hej Ludwig! Kul att du tycker om nya linjedragningen och mycket bra synpunkter. Det du skriver om skulle mycket väl passa in i den diskussion som Västtrafik har med Vänersborgs kommun om linjedragningen och hållplatsställena. Skicka gärna din fråga till politikerna i Vänersborg, så kan de lyfta de vid nästa kommundialog med Västtrafik.

Landsbygdsbo: Hej! Denna fråga riktar sig främst till miljöpartiet som vill ha höjd bensinskatt. Jag bor på landsbygden och pendlar dagligen 1.5 h med tåg till göteborg. Det talas mycket om satsning på kollektivtrafiken, men på min linje blir det i stort sett alltid sämre avgångar, dåliga förbindelser och hot om nedläggning av stationen trots att vi är många procentuellt sett som åker med hänsyn till invånarantalet. Jag upplever att man gärna satsar på statskärnans trafik men glömmer bort oss på landsbygden. Om man höjer bensinskatten med argumentet att fler på landet ska åka kollektivt, då måste man väl också vara beredd att satsa på oss även om det inte alltid är lika lönsamt som i stan? Hur ser ni på detta? Mvh
Ulrika Frick: Att Miljöpartiet vill höja bensinskatten är för att vi vill styra om till förnyelsebara bränslen och t ex kunna satsa mer på biogas som produceras på landsbygden. I kombination med det vill vi förändra dagens reseavdrag som gynnar bilpendlare i kranskommuner som dessutom ofta har god tillgång på kollektivtrafik. Bilen kommer alltid behövas på landsbygden, men de behöver köras på förnybara bränslen, kunna köras till pendelparkerimng där det finns bra buss/tågtrafik i våra pendelstråk.

Stefan: Varför är det inte tillåtet att ta med cykel.
Ulrika Frick: Det är tillåtet att ta med cykel på våraregion- och pendeltåg och på våra landsbygdsbussar.

Lars-Göran: VGR har fattat beslut om att bussarna skall vara lågentré - även på landsbygd och i skoltrafik. Det innebär färre sittplatser i bussarna och sämre åkkomfort. Detta är oerhört kostnadsdrivande. Hur tänkte ni där?
Alex Bergström: Hej Lars-Göran! Det är viktigt att alla som vill åka med ska kunna få göra det också. Lågentré är ett sätt att få med flera grupper (äldre med rullatorer, barnvagnar och rullstolar.)

Chinaski Torpåkra: Är det rimligt att ni skall svara två och två på alla frågor eller kan ni tänka er att angripa fler frågor genom att jobba mer enskilt? Jag har ju massor med frågor!
Moderator: Hej! Det kan hända i undantagsfall. Mänskliga faktorn. Vi jobbar på här, och flera av dina frågor är på gång att besvaras.

Dan Skoglund: Varför skall BILISTER betala för KOLLEKTIVTRAFIK ? Höj priset på månadskort etc för att betala västlänkar och annat ! Då blir det rättvist. Jag vill inte betala både för mina egna resor + alla losers som åker kollektivt ! Följ folkomröstningen ! Eller har ni i muteborgsk anda redan fått era "presenter " av västlänkens byggherrar ?
Susanna cassberg: Hej Dan! Kollektivtrafik är en del av det som vi anser vara viktigt för samhället. Därför betalas det delvis via vår gemensamma skatt.

Mats Rahmberg: Och nu lite Bombay, Tar vi stationen Churchgate så kommer ett pendeltåg in var fjärde minut med upp till 3000personer i varje - gissa vad det blir per timme? jo 45000 passagerare per timme och riktning, under maxtimmen: "super dense cruch load hour" är man drygt 4000passagerare i samma tåg - grymmt, det blir 16passagerare per m2 - Göteborg blir plötsligt idyllisk småstad

Stefan P: Hej. Jag sitter ofta och jobbar på bussen på väg till jobbet. Men de nya bussarna som kommer nu har mycket mindre plats än de gamla, det är mindre avstånd till sätet framför. Varför?
Mats Rahmberg: Hej, kan inte svara diret varför avsåndet till sätet framför kryper, men grundproblemet hänger ihop med låggolvet och att vi behö ver plats för hjulhusen. I vissa platser sittar man i 4 sittning mot varnadra, här har jag själv problem för mina långa ben trasslar liksom in mig i mina medpassagerare

Kristoffer: Hej! Hur kommer det sig att man försämrade och drog ner på landsbygdslinjerna som matar pendeltåg och större kollektivtrafikstråk i samband med att trängselskatten infördes? Ale kommun är ett bra exempel. Hur rimmar det med att man skall lämna bilen hemma?
Ulrika Frick: Jag har lite svårt att svara på enskilda linjer, men det stämmer att det gjordes en stor översyn av vår trafik för att se vilka linjer som hade väldigt få resenärer och utifrån det gjorde sedan Västtrafik en bedömning om linjen skulle läggas ner, ändras eller ersättas med anropsstyrd trafik. Det är möjligt att det drabbade den linje du tänker på, men självklart är det så att vi ska ha en bra matartrafik till våra pendeltåg.

Östra Härryda: Västtrafik bör använda mindre bussar på lågtrafikerade linjer i stället för full storlek bussar? De kommer att spara mycket bränsle.
Mats Rahmberg: Hej, Vi försköker, vi har ju tvåvångings på linje 100 mellan Göteborg och Borås t.ex. och på linje 16 har vi ju superlånga bussar, detta försöker vi reglera när vi upphandlar trafik

Lars: Hej, För ni dialog med större arbetsgivare gällande tider i kollektivtrafiken? Många känner att det finns hållplatser i närheten av sina arbetsplatser men att tiderna aldrig fungerar.
Mats Rahmberg: Vi försker föra dialog, men ibland så går utveckling åt andra hållet, tänker närmast på Industribussarna till Volvo Torslanda, I frankrike är det vanligt att arbetsgivarna är med och betalar för Industribussrna - detta är ej provat här.

Lars-Göran: Ulrika - Var skall vi ställa cyklarna i lågentrébussarna
Ulrika Frick: Det är på vissa landsbygdsbussar som det går och då lägger man dem i bagageutrymmet. Vi håller också på att titta på andra lösningar med smidigare cykelställ för landsbygdstrafiken framöver.

Sofie: Varför vill de borgliga + mp höja taxorna så mycket. Är det inte bättre att vi reser kollektivt, än tar bilen?
Susanna cassberg: Hej Sofie! Vi tror att många av de som reser har möjlighet att betala en större del av vad det idag kostar att åka med kollektivtrafiken. Istället för att alla ska få åka billigt är det bättre att att hjälpa de som behöver det bäst.

solgerddahl@hotmail.com: Har sedan pendeltågets ankomst i Ale 2012,fått använda mig av anslutningstaxi.Fungerar mycket bra tack vare Ale Taxi.Några linjer saknar möjlighet till helgtransporter, då det endast blir en kostnad, när någon anlitar denna funktion,har jag svårt att förstå, varför inte möjligheten finns.Alltså om ingen åker, INGEN KOSTNAD,så vad väntar ni på?
Alex Bergström: Hej solgerddahl@hotmail.com! Kollektivtrafiknämnden vill införa Närtrafik/anropsstyrd trafik i alla 49 kommuner. Det fungerar som en taxi under vissa tider där det inte finns en linjelagd trafik. Man beställer timmen innan man reser och kan då ta sig från ett resecenter till sin bostad. Jag kan inte geografin i Ale kommun, men det skulle kunna vara ett gott komplement för Ale. Tyvärr vet jag inte i skrivandet stund när det kan bli Närtrafik i Ale kommun.

Stefan: Vad gör ni åt kaoset i Brunnsparken, varför så många linjer där.
Mats Rahmberg: Hej Stefan, för att vi av hävd dragit våra tunga linjer dit, ett bra exempel på hur vi försöker förbättra är spårvägen i Skånegatan - här går t.ex 6:an från Guldheden utan svänga vänster - dock passer den ju Brunnparken i sin andra sträckning, i vi är ganska nära kapasitetsmax

Stefan: Hur länge skall flygbussen till Landvetter få använda nuvarande hållplats. Ibland står den där över 4 minuter. Detta skapar förseningar, långa köer av spårvagn o buss, och även säkert stress bland förarna.
Susanna cassberg: Hej Stefan! Flygbussen behöver stanna vid de vanliga hållplatserna om folk ska kunna ansluta till den via andra bussar och spårvagnar. När Västlänken är byggd kommer till exempel Korsvägen att ha helt andra möjligheter till att separera trafiken.

Årskort: När kan vi se fram emot längre spårvagnar i rusningstrafik för att slippa stå som packade sillar?
Alex Bergström: Hej Årskort! Kollektivtrafiknämnden har med jämna mellanrum en dialog med Göteborgs Spårvägar AB om kvaliteten och tillgängligheten på spårvagnarna. GSAB försöker ständigt förbättra och öka antalet som kan åka med spårvagnarna.

Moderator: Hej! På plats just nu är Alex Bergström, Ulrika Frick, Susanna Cassberg och Mats Rahmberg, politiker i kollektivtrafiknämnden. De besvarar så många frågor de hinner, och prioriterar de frågor som handlar om nämndens beslutsområden. Frågor om enskilda hållplatser och linjer svarar kundtjänst på Västtrafik bäst på, och vi hänvisar till deras Facebook eller tel 0771-41 43 00. Tomas och Maria, kollektivtrafiksekretariatet

jesper: an borde kunna betala med kort på tåget när man stiger på, alltså en vanlig kortläsare. Då blir det enkelt för alla att åka. Biljetterna är för dyra är man fler än en person lönar det sig att fylla en bil och åka vilket folk gör också.Alla styrs av ekonomi
Susanna cassberg: Hej Jesper! Då tågen har tågvärdar som kan ta betalt för resan finns det inte behov av kortläsare på alla tåg. Angående priset så blir det billigare att resa när många åker tillsammans, det gäller både om många åker kollektivt eller många i en bil.

Christian Nilsson: Fråga från Dals-Eds kommun: Bra att fler tåg till Norge startade. Kan inte regionen runt biljett utökas till Halden ? idag gäller flerkommun+ till Halden. Resvägen över Halden är också snabbast och enda reella möjligheten för resa till Nordby för oss norr om Uddevalla och på buss 111 gäller samtliga Västtrafiks biljetter, Tycker att detta kan vara en fråga för pris o betal att skyndsamt hantera.
Ulrika Frick: Hej! Vi håller på med ett nytt biljettsystem som verkligen inte är en lätt nöt att knäcka! I det arbetet ingår att kommande zoner inte ska bygga på administrativa gränser som t ex kommungränser som är grunden idag. Jag tar med dig din synpunkt i det arbetet hur de zonerna även ska kunna fungera över landsgräns.

Arne Lindström: Hur ser ni på ökad kollektivtrafik för hela regionen inklusive skärgården? Är ni intresserad av nya energieffektiva färjor som inte bara är ekonomiska, miljövänligare och som drivs av förnybar energi till eldrift? Tittar ni ut i Europa finns många fina exempel, varför inte göra Västra Götaland till ett lysande exempel där många mindre energieffektiva kan möjligöra/utveckla ett hållbart samhälle för "alla" Mvh/Arne
Mats Rahmberg: Hej Arne, Eldrivna färgor passar bäst om vi kan använda landkabel, det skulle vara mycket svårt att driva t.ex. färgorna till Norra Skärgården med el. När vi upphandlar trafik ställer vi krav på utsläpp och miljövänlighet

Bussåkande bussförare: Vilket samhällsvinst ser man för varje bilförare som går över till kollektivtrafikåkning? Det borde finnas siffror på detta. Samhället får förvisso investera pengar i ökad kollektivtrafik men borde å andra sidan kunna räkna hem pengar på minskad biltrafik. Hälsningar, Bussåkande bussföraren
Mats Rahmberg: Hej Bussåkare, Vinsterna är flera: lägre utsläpp till luft, mindre trängsel och bättre framkomlighet

Solgerd Dahl: Hej Jag bor på "landsbyggden" i Ale,promenadavstånd t tätort o utmärkt kollektivtrafik,ca 1 tim. Må-fre,anslutningstrafik med taxi. Vi är många i obyggden,som efterlyser turer även på helgerna o vad jag förstår kostar det extra för Västtrafik, bara vid beställda turer.????
Alex Bergström: Hej Solgerd Dahl! Du har skickat 2 frågor, så jag försöker svara på dem samtidigt. Kul att du tycker att den anropsstyrda trafiken är bra. Kollektivtrafiknämnden har som målsättning att öka antalet dagar och timmar/dygn (för den anropstyrda trafiken.). Svenljunga är i dag den kommun som har bäst anropsstyrd trafik med både vardagar och helger. Därefter är det en fallande skala. Vissa kommuner har inte alls. Men målsättningen är så som du skriver. Det kommer att byggas ut! Västtrafik har kostnader för den anropsstyrda trafiken. Givetvis får de ersättning för den av kollektivtrafiknämnden.

Andreas: Hur kan chatten gå så långsamt när det är 5 personer som svarar? En chatt verkar inte vara rätt forum för er. Ni måste koordinera lite så det blir lite flyt och meningsfullt att delta.
Moderator: De skriver så att fingrarna blöder, jag lovar. De måste ju få tänka lite också :) Och det är bara fyra. Dan kunde inte delta! /Tomas

Jonny Andersson: Varför läggs bara vikt på trafiken i Göteborg? Vi som bor utanför storstan får bara försämringar i vårt utbud av kollektivtrafik. Samt när skall ni som politiker ta i med hårdhandskarna mot alla dessa bussar som äventyrar våra liv genom att sitta med facebook/sms etc medan de framför sina fordon..
Mats Rahmberg: Hej Jonny, att prata mobil och SMS under färd är inte tillåtet, det är tillåtet att samtala med trafikledningen eller sprida information om hinder eller försening till annan förare

Stefan: Varför höja priserna för trafiken, det är snart inte värt priset. Förseningar varje dag, inställda turer. Nu blir det bilen istället, lagom temperatur inga smutsiga säten klart mer prisvärt nu.
Susanna cassberg: Hej Stefan! Priset beror på många faktorer och vad resenären ska betala beror i sista änden på hur mycket som subventioneras av skattebetalarna. Kostnader ökar för löner, fler linjer och mer trafik gör att man behöver anställa mer personal. Fler tåg/spårvagnar/bussar kostar också, både i inversteringar och i underhåll.

fredrik: Kommer västtrafiks kostnader i och med VL att öka? Eller minska??
Mats Rahmberg: Hej Bobbo, kostnaderna förväntas öka då vi tänker utöka den spårbundna trafiken, detta är idag omöjligt så vi inte får till fler avgångar från Göteborgs central. Byggs dubbelspår till Borås kommer definitivt såväl kostnader som intäkter att öka

Julia: Hej! Jag bor i Vårgårda men går i skolan i Borås. Jag åker alltså bus till och från skolan varje dag, buss 582. Men jag tvingas gå upp 2-3 timmar tidigare än skolan börjar pga att bussarna inte går jämna tider, utan t.ex. några minuter i hel timma. Detta gör att jag blir så mycket tröttare och inte orkar lika mycket som jag borde! Varför kan ni inte bara lägga avgångarna på jämna tider och med ett gap på 1,5 timma? Mvh Julia
Alex Bergström: Hej Julia! Jag förstår din frustration och att du känner att det är orättvist jämfört med de andra som har bättre turtäthet till skolan i Borås. Det låter som dina turer är anpassade utifrån andra. (så som tåg och andra busslinjer). I det nätverk av turer som ska anpassas till andra linjer, så blir det också svårt att få taktfasta tider eller jämna tider som du vill. Det betyder inte att Västtrafik arbetar för jämnare turtidstabell. Tvärtom. Men det arbetet är inte helt enkelt när nya tidtabellsplanen ska ”antas”.

Stefan P: Återinför 20-kortet! Det var ett grymt svek mot oss i Skaraborg att ta bort det!!
Ulrika Frick: Vi vet att det var ett uppskattat kort och det kommer komma tillbaka i fler varianter som alla invånare i vår region ska kunna köpa. Troligtvis kommer det heta Flexikort och vara för dem som reser regelbundet med kollektivtrafiken, men inte varje dag.

Anders : vem tar kostnader som indirekt är relaterade till VL ? så som sättningar på hus, träd som dör och företag som går i konkurs så kunder uteblir??
Mats Rahmberg: Hej Anders, I kalkylen ingår vissa saker och andra ingår ej. Självklart behöver många träd huggas ner, kostnad för detta och återplanering igår, men beroende på vilka stationsbyggnader som slutligen väljs kan kostnader såväl öka som minska. Tanken är man skall bygga försiktigt och inte skada byggnader i närområden. Vissa behöver dock rivas eller flyttas, då tänker jag framförallt på delar av Liseberg och Rondo, samt Nils Eriksonsterminalens norra del

Ylva: Linje 541 är inne i Alingsås 39 minuter innan eleverna börjar skolorna på vardagarna och det finns inte något alternativ i form av skolbuss. Är det rimligt att elever i årskurs sex ska sitta och vänta så länge varje vardagsmorgon?
Alex Bergström: Hej Ylva! Att de ska vänta 39 minuter varje dag är inget kul. Det kan bero på att de åker vanlig linjelagd buss och inte skolbuss (din fråga antyder så också). Vänd dig gärna till Alingsås och efterhör med dem om det är möjligt att få tillstånd en skolbusstur. Det är kommunen som är ansvarig för skolbussarna.

Chinaski Torpåkra: Undrar också hur det kommer sig att man tar bort vissa småstationer och möjligheten att kunna resa från dessa när man ser halvfulla bussar från bl.a Borås mot Göteborg var tionde minut?
Ulrika Frick: Hej! Vi arbetar hårt mot Trafikverket idag att utveckla gamla Boråsbanan med sk duospårvagnar just för att kunna utveckla de mindre stationssamhällena utmed banan och kunna köra in i Göteborg och kanske också i framtiden i Borås. Vi tror starkt på det. Linje 100 är en av de linjer som har bäst kostnadstäckning i vår region och är landets tredje tyngsta pendelstråk. Visst är vissa bussar inte fulla, men den snabba bekväma bussen mellan våra två stora städer har lockat och lockar ständigt nya resenärer. Jag tror att vi behöver både och.

Katarina: Hej! Varför har vi inte en billig kollektivtrafik .om alla miljoner som används till biljettautomater och kontroller satsades på billigare resor. Reklamkampanjer kan också helt undvikas?
Susanna cassberg: Hej Katarina! Utbyggd kollektivtrafik kostar pengar. Likaså ny teknik för tex biljettautomater mm. De investeringar som görs är de som bedöms nödvändiga utifrån utvecklingen av trafik och teknik.

Bortskrämd resenär: Jag vill kunna åka buss till mitt jobb i Skövde men vågar inte eftersom Nobinas förare som kör häromkring dagligen begår trafikbrott som att nästan alltid köra utan bälte, köra för fort, tränga sig fram i rondeller, strunta i väjningsplikt, parkera på stoppförbudszoner efter pass och ofta tala i telefon i privata ärenden för att nämna några. Jag har klagat till Västtrafik många gånger men de bryr sig inte om trafikbrott hos sina entreprenörer. Hur ser ni på toleransen för trafikbrott hos förare och när en entreprenör t.ex. ska åläggas vite?
Mats Rahmberg: Hej Bortskämda resenär, det är inte tillåtet för förare att prata i telefon annat än med sin trafikledning udner färd, prova att klaga direkt till Nobina, jag kan dock tänka mig att det är bättre att prata med föraren direkt t.ex. i samband med att du kliver av. Att man kör för fort kan bero på ett tidtabellsfel, att tider är för snäv och då försker man komopensera, jag har fått in motsatta synpunker från t.ex. Uddevalla där man tycker det går för långsamt in till Göteborg, men hastighetsgräns är tänkt att hållas

Chinaski Torpåkra: Hej här kommer massiv frågeställning: Ska bilen bli det enda alternativet för de som bor på landet men medvetet valt att bosätta oss just nära allmänna kommunikationer för att undvika bilåkandet? Hur går detta ihop med regionens miljöpolicy? Hur ska man få människor att bo och arbeta på mindre orter om det saknas kommunikationer? Hur kunna bli en attraktiv region som helhet, även utanför de större städerna? Locka människor m kompetens inom yrkesområden som kanske saknas på orten - ger större mångfald, minskar segregering. Nytta för innevånare eller effektiv nationell infrastruktur? Detta är några frågor vi går och funderar på - utan inbördes rangordning. Miljön är kanske en kärna och hur vill vi att VGR skall vara? Som en smidig region? Tänker jag som får anpassa mina arbetstider efter tåget och Stockholmsresenärer trots att jag är skattebetalare i VGR. Häls C boende i Herrljungatrakten där det enda viktiga tydligen är att kunna resa snabbt från Borås till Herrljunga för vidare transport till Stockholm.
Ulrika Frick: Nyligen antog regionfullmäktige Miljöpartiets motion om att ta pågatågseffekten till Västra Götaland. Andemeningen i den är hur vi kan utveckla vårt tågsystem som gör det möjligt att stanna på fler stationer utmed våra banor. I Skåne kan man tydligt se vinsten för de samhällen som har ett tågstopp jämfört med de som inte har det. För att vi ska lyckas kommer det krävas investeringar i våra länsjärnvägar, vilket just nu ser väldigt osäkert ut med den budget som blev antagen i riksdagen.

Freddy Zeidlitz: Varför skall vi som bor i utkanten av en kommun alltid vara beroende av skolgången? Vi har inga förbindelser under hela sommarlovet.
Susanna cassberg: Hej Freddy! Kan inte svara på enskilda platser om varför det inte finns trafik under sommaren. Om det är få eller inga som reser förutom skolelever så är det svårt att ha en buss som går när inte skolan är igång. Troligen är det skolbussar som trafikerar och då är det kommunen som beställer och betalar bussen.

Arne Lindström: Mats Rahmberg skriver Eldrivna färgor passar bäst om vi kan använda landkabel, det skulle vara mycket svårt att driva t.ex. färgorna till Norra Skärgården med el. När vi upphandlar trafik ställer vi krav på utsläpp och miljövänlighet. Bäste Mats Rahmberg du kan få mer information om du vill verrka för utsläppsfria, miljövänligare färjor som är mycket ekonomiska. Jag kommer till Västtrafik den 29 januari för att bl.a. diskutera linje 381 Käringön-Gullholmen-Tuvesvik och då kommer vi kunna visa bra alternativ mm. MvhArne
Mats Rahmberg: Hej Arne, Miljövänliga bränslen, bio diesel eller DME kan vara andra alternativ, detta pga svårigheten med energilagring. Finns möjlighet t.ex på 296 till Gröta kan detta prövas vid nästa upphandling

Marcus : Både Sthlm o Köpenhamn har gjort satsningar för att man ska kunna ha med sig cykeln på tåget och att det ingår i biljettpriset. Det känns som att trafiken i centrum är extremt överbelastad och det går väldigt långsamt att ta sig till centralen från Järntorget. Att kunna ta med sig cykeln känns som att det hade varit en win-win situation. Varför kan ni inte ta tag i denna frågan på allvar?
Ulrika Frick: I centrala Göteborg tänker vi oss ett samarbete med Styr- och Ställ där våra periodkort gäller. Det är väldigt trångt på våra spårvagnar och bättre att kunna fortsätta sin resa när man kommer fram till hållplatsen med en lånecykel. Detta är något vi vill se mer av i regionen. På våra pendeltåg och regiontåg kan man ta med sig sin cykel.

David Lindh : Mats. Även linbanan inkräktar i stadsbilden. Mao dåligt argument. En tunnelbana i luften hade ökat kapaciteten avsevärt samt är mindre utsatt för vind. Är ni verkligen säkra på att ni utvärderat linbana tillräckligt?
Mats Rahmberg: Hej, Vi har inte startat utvärderingen ännu, vi är fortfarande på idestadiet, alla argument måsta fram både för och emot, vi har fundrar på att knya ihop Norra älvstranden med t.ex.järntorget

Årskort: Hur ska ni komma till rätta med att så många åker spårvagn och buss utan att betala för sig?
Susanna cassberg: Hej Årskort! Det är ett problem som både nämnden och Västtrafik arbetar med. I Göteborg där man kan gå in och ut i alla dörrar är det svårt att kontrollera att alla har betalt.

Anna E: Hej Politiker, Jag skulle gärna se smartare e-tjänster för att åka på sitt betalda månadskort - det händer ju att man glömmer kortet i den andra jackan eller väskan. Då måste jag köpa enkelbiljett och det är dyrt för mig. Jag önskar att man på något sätt kunde logga in på sitt kort och använda det även om det är kvarglömt. (Av någon anledning så glömmer jag mer sällan min mobil än nycklar/passerkort/busskort) Mvh Anna E
Mats Rahmberg: Hej, Du kan ladda ditt kort på nätet, du behöver inte gå till Pressbyrån om du inte vill

Lars-Göran: Ulrika - Ja det går med cyklar på vissa landsbygdsbussar men det var innan ni tog det obegripliga beslutet med lågentrebussar på landsbygden. I nyare avtal finns inga bagageutrymmen!
Ulrika Frick: Hej! Är medveten om det problemet och jobbar just därför på att hitta andra sätt att ta med sig cykeln på bussarna.

Mats Rahmberg: Hej Anne, och så kan du ju betala med Mobil

Lena Jarlöv: Hej! Jag bor i Gerlesborg, allra sydligaste delen av Tanums kommun på gränsen mot Sotenäs kommun. Har nu kvalificerat mig till seniorkort som innebär att jag får åka gratis inom min kommun. Problemet är bara att det finns nästan inga kollektivförbindelser härifrån till viktiga besöksmål i kommunen. När jag ska till vårdcentral, apotek, bibliotek eller simhall måste jag åka till Hunnebostrand, Kungshamn eller Väjern i Sotenäs kommun om jag ska klara det med kollektivtrafik, vilket jag viill. Jag antar att flera än jag som lever i gränslandet mellan två kommuner har det likadant. Min önskan är att Västtrafik hittar en mekanism så att det blir möjligt att mjuka upp dessa kommunala hinder. Bästa hälsningar Lena Jarlöv, som inte vet hur man gör när man chattar,men gärna vill ha svar.
Ulrika Frick: Det är en stark önskan från alla våra kommuner att framtidens zonsystem inte ska bygga på kommungränser. Vi har arbetet mycket med den frågan som är ytterst komplicerad med vad kommungränserna ska ersättas med. En tanke som finns är att istället ha zongränser som bygger på avstånd. Kanske kan vi få till att pröva detta de närmaste åren.

Anna E: Hej Politiker, Kan man inte göra en smartare zon/taxe-indelning? Som det är idag betalar jag en massa pengar för ett kort där jag kan åka hela regionen men utnyttjar bara streckan Alingsås - Göteborg på vardagar. Jag hade hellre sett ett personligt kort med skräddarsydd åkprofil mot en lägre kostnad. Som det är nu lånar jag ut mitt årskort så mycket jag bara kan till vänner, grannar, släktingar osv för jag får betala dyrt för resor jag inte utnyttjar, då kan mina vänner hellre få åka utan att betala när jag inte själv behöver kortet. Alltså nyttjas fordonen mer utan extra intäkter. Är det så det var tänkt? Mvh Anna E
Alex Bergström: Hej Anne E! Tack för dina synpunkter om personlig åkprofil och hur man kan göra istället. Kollektivtrafiknämnden har ett arbete med förenklad pris och sortiment. Steg 1 handlar om förenklingar i att köpa, slopa check-ut och ta bort knepiga gränsdragningar (zonindelningar). Idéspåret på steg 2 är att göra så som du skriver: få till stånd ett mer flexibelt personligt resande i korten, där den faktiska sträckan är mer avgörande än om du åker över kommungränsen. Tanken är att zonindelningen ska vara på några få nivåer, 20 km, 45, 60 km och därefter hela regionen. Hur steg 2 kommer att utformas kommer det arbetas vidare med och fattas beslut om under kommande mandatperiod.

David: Regionen ansvarar för kollektivtrafiken, men inte för detaljplanerna. Vilka möjligheter har regionen att påverka kollektivtrafikens utformning vid planerandet av helt nya bostads- eller andra områden? Vilka möjligheter har kommunpolitikerna att veta om det kommer finnas kollektivtrafik till de nya områden de planerar?
Susanna cassberg: Hej David! Kollektivtrafiknämnden arbetar med kommunerna, både på politikernivå och på tjänstemannanivå. Alla parter inser mer och mer hur viktigt det är att samarbeta runt bland annat planerade bostadsområden.

Solgerd Dahl: Jag återkommer en 3-e gång. Kostnad endast vid bokade resor,alltså om ingen åker, ingen kostnad för VT, o jag tycker inte att boende på landet i Ale kommun skall behöva vänta längre. Vi uppskattar idag,vår anropsmöjlighet,men saknar möjligheten till helgresor.
Alex Bergström: Hej Solgerd! Det finns en generell kostnad för anropsstyrd trafik även om ingen åker. Med hjälp av den nya tekniken och att tjänsten – anropsstyrd trafik – blir mer vanlig bland resenärerna hoppas kollektivtrafiknämnden att väntetider och bokning innan avfärd kan kortas ner.

Alex, Susanna och Mats: Är Västtrafik enbart till för Göteborgare? Vi i glesbygden får sämre och sämre för varje år. Vi som bor på öar utan biltrafik (Hermanö) blir särbehandlade och kan inte delta i samhället med alla de aktiviteter och skyldigheter det innebär. Varför kan man inte införa anropsstyrd trafik? Kan, vill eller vågar du inte köra egen båt är du strandsatt efter kl 21.00 alla dagar. Det finns inget alternativ att ta cykel eller bil när färjan inte går. Mindre färjor och fler turer = billigare (färre personal) Håller dessutom med Robert att kollektivtrafiken borde gå på skattepengar. = Inga krångliga biljettautomater, inga tjuvåkare, inga kontrollanter Birthe
Mats Rahmberg: Hej, idag betalas halva biljettpriset med skattemedel andra halvan betalar du när du reser, jag tycker detta är bra fördelning, men här skiljer uppfattningen mellan oss politiker

Nisse i Böjjen: Hejsan folkvalda. Varför kan inte vi VGR-anställda åka kollektivt på våra "Säkra Kort" (id-kort) mot löneavdrag? Det vore väl ett bra sätt att främja både personal och miljö? Korten fungerar ju redan nu, då det är samma typ av RFID-chip i både id-kortet och busskortet, så det e bara att lägga in numren i systemet...
Moderator: Hej! När VGR:s tjänsteid introducerades för flera år sedan så fanns tankar åt det här hållet, alltså att använda kortet i fler sammanhang. Om eller när detta blir aktuellt, vågar jag inte svara på. /Tomas (moderator)

Malin Larsson: Hej! När kommer ett 20-dygnskort eller motsvarande att införas i regionen? Många skulle välja ett sådant kort om de t ex jobbar deltid eller vill ta bil till jobbet ibland. Jag har hört att ett sådant kort kan bli aktuell, men NÄR? 2015? 2016? Hur länge ska vi vänta, och hur svårt kan det vara att fixa? Jag syftar på den modell som fanns i Skaraborg tidigare, med ett kort som gällde i 20 dygn under en 90-dagarsperiod.
Alex Bergström: Hej Malin! Jag hoppas liksom du att det inte kommer dröja länge förrän det återinförs. Det var ett misstag att ta bort det flexikortet. När det exakt kan återinföras vet jag i dagsläget inte. Förhoppningsvis 2015!

Stefan P: Har ni kikat på systemet man testar i Örebro/Linköping (kommer inte ihåg vart det är) där alla betalar tio kr för alla resor. Punkt slut. Man sparar in 500 miljoner på ett biljettsystem på det viset. Och folk blir inte livrädda för att ta bussen nån gång då och då, som det är idag.
Ulrika Frick: Vi har tittat på alla möjliga olika biljettsystem och slutsatsen är att vi har så olika grundstrukturer i geografi och resandemönster att det är svårt att rakt av kopiera någon annan. Men, arbetet fortgår för fullt med att förenkla vårt system. Nu börjar vi utveckla vår app mer och nyligen blev det möjligt att också köpa sin biljett där när man söker sin resa. Under nästa år kommer vi stegvis inför ännu mer förenklingar liksom möjlighet för fler att köpa årskort. Den stora nöten har vi kvar – att förändra vårt zonsystem.

Anna-Lisa: Om den politiska viljan är att sträva mot att glesbygd och små orter inte avfolkas helt utan att hålla landsbygden levande då är det nödvändigt med bra kommunikationer. Det samma är nödvändigt för att skona miljön och få människor att åka kollektivt.. Att då dra ner på servicen, minska antal stopp blir motsägelsefullt. Jag vill gärna veta hur ni tänker arbeta för och möjliggöra för människor som vill bo på landsbygden att bo kvar utan att behöva införskaffa bil.. Det borde ligga i allas intresse med tanke på miljön och den rådande bostadsbristen
Ulrika Frick: För att undvika att köra med tomma bussar som varken är bra för ekonomin och miljön har vi utökat och kommer utöka ännu mer sk anropsstyrd trafik som t ex kan köras med taxi när någon har anmält att de vill åka. Vi är också med i olika samåkningsprojket för att på ett bättre sätt kunna använda de privatbilar som finns. Att vara helt utan bilar på landsbygden tror inte jag är möjligt, men vi kan hjälpas åt att använda de som finns effektivare, se till att det finns bra pendelparkeringar vid tågstationer och busshållplatser och samordna den samhällstrafik som finns på ett bättre sätt.

Emil: Hej! Jag hade velat att ni körde fler turer på 156 Rydboholm i Borås! Inte varannan timme trafik, istället en gång i timmen i alla fall. Med vänliga hälsningar Emil i Borås
Mats Rahmberg: Hej Emil, anledningen till den låga turtätheten kan vara ett vikande resandeunderlag, i andra delar av Borås har vi statsat på ökad trafik i samband med tidtabellskiftet

Jonny Andersson: @Ulrika. Det du säger om att man kan ta med cykel på pendeltåg och regionståg stämmer inte.. Har försökt ett par gånger och får bara till svar. Nej det är inte tillåtet. Tilloch med västtrafik själva säger att det är itne tillåtet att ta med en cykel på några av deras fordon.
Ulrika Frick: Det är i mån av plats. Kan det ha varit fullt? Annars ska det gå om du har en cykelbiljett.

Tommy : Hej. Angående upphandling av kollektivtraf. I dagsläget finns många olika operatörer som kör våra bussar. Nästa gång ni upphandlar trafiken så måste det väl bli billigare att ha en enda operatör. Samtliga län i södra Sverige skulle ha en operatör. Bussar som köps in i större volymer blir också billigare. Betalnings system idag har västra Götaland ett kort system och resten av södra Sverige ett annat. Jag tycker ni ska jobba för att korten även ska fungera i övriga län.
Susanna cassberg: Hej Tommy! Det är inte möjligt att ha en enda operatör då det inte finns flera företag är så stora att de kan klara all trafik. Däremot jobbar vi tillsammans med bland annat Stockholm och Skåne för att få ett gemensamt system för biljetter och periodkort över hela landet.

Emil: Hej detta gäller framför allt Funningen Borås linje 46. Att köra få turer med stora bussar på landsbygden/områden runt borås gör det inte möjligt att ta buss, det måste ju finnas avgångar som passar rimligt med tider! och man måste ju komma hem! Varför kör man inte fler turer med små bussar på de sträckor där det är mindre resande? På 80,talet fans det även "ringbussar" som man kunde ringa och föranmälla om man skulle åka med varför fins inte detta nu ?
Mats Rahmberg: Hej Emil, På många håll, t.ex. i Svenljunga har vi infört anropsstyrd trafik för att trygga glesbygdstrafiken

Alex, Susanna och Mats: Är Västtrafik enbart till för Göteborgare? Vi i glesbygden får sämre och sämre för varje år. Vi som bor på öar utan biltrafik (Hermanö) blir särbehandlade och kan inte delta i samhället med alla de aktiviteter och skyldigheter det innebär. Varför kan man inte införa anropsstyrd trafik? Kan, vill eller vågar du inte köra egen båt är du strandsatt efter kl 21.00 alla dagar. Det finns inget alternativ att ta cykel eller bil när färjan inte går. Mindre färjor och fler turer = billigare (färre personal) Håller dessutom med Robert att kollektivtrafiken borde gå på skattepengar. = Inga krångliga biljettautomater, inga tjuvåkare, inga kontrollanter Birthe
Alex Bergström: Hej! Förstår din frustration. Den linjelagda båttrafiken är inte tillräcklig för många som bor på öarna. Jag tar med mig din tanke på anropsstyrd trafik med båt. Göteborg kan uppfattas som prioriterat, samtidigt ska man komma ihåg att det allra flesta kollektivtrafiksresor göres i Göteborgsområdet, ca 80-85 %. För kollektivtrafiknämnden är det viktigt att utveckla kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Och som jag sa, jag tar med mig din fråga om anropsstyrd trafik.

Goldig: Expressbuss Alingsås - Göteborg önskas. Hållplats i Tollered är mitt intresse..
Ulrika Frick: Det är Västtrafik ihop med trafikföretag och kommuner som bedömer var stoppen ska göras. Kanske blir det så i framtiden om det är många som vill av och på där.

Mikaela Svensson: Hej, jag bor på landsbygden, Broddetorp. Det går en buss på morgonen och den är ofta sen eller kommer inte alls vissa gånger. Missar/kommer inte bussen på morgonen kommer det ingen mer buss förrän på eftermiddagen, det går två bussar vid 16 tiden och de går i princip direkt efter varandra så man har ingen stor valmöjlighet till att åka lite när man vill, för antingen så får man åka 6:40 på morgonen oavsett om man börjar 8 eller 12. Slutar man tidigare så sitter man fast så man inte kommer hem förrän 16 tiden då en buss går från varnhem eller Falköping. Helger utan skjuts av t.ex förälder kommer man ingenstans utan sitter hemma hela helgen om ens föräldrar inte är hemma.
Ulrika Frick: Hej! Spännande att få någon från Broddetorp på tråden. Där är vi med och finansierar ett samåkningsprojekt för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och samordna privatbilarna på ett smartare sätt. Har du hört talas om det?

Laila: Hej! Varför tog ni bort buss 520 som vi här i Eriksbo har haft i över 23 år. Vi har skrivit flera namnlistor till er. Denne buss var en trygghet för oss. Nu får vi åka buss till Hjällbo och byta där till spårvagn eller organge/blå express buss. När dessa bussar passerar hållpl. i Eriksbo så är det inte många passag. som åker med. Buss 520 var tryggt att åka med till stan/hem o alltid mycket folk som åkte med. Nu måste jag/vi stå o vänta, byta i Hjällbo o det känns inte tryggt. Ni utökar med flera bussar runt om i Gbg. men hos oss tar ni bort bussen som vi åkte till stan och hem med tryggt. Förr så åkte Blå exp. förbi oss men vi hade då 520 som stannade, nu har vi 2 bussar som går till stan nästan tomma. Ni brukar ju dra in linjer där det är lite folk som åker med, och då kanske ni skall kolla upp hur lite folk som åker med de två exp.bussarna. Buss 520 hade fler passagerare. Många äldre som jag har pratat med drar sig för att åka till stan då de tycker det är besvärligt, då vissa har sin rulator och vissa går illa. För oss har ni tagit bort denna servicen att kunna åka direkt till stan utan en flera byten.
Ulrika Frick: Jag kan tyvärr inte svara på exakt varför man har lagt om kollektivtrafiken där. Det är Västtrafik ihop med trafikföretag och kommunen, som lägger upp nya linjer som man tror ska passa den större andelen av våra resenärer. Självklart blir det alltid så att de nya linjerna inte passar alla.

Andreas Molin, Mollaryd: Västtrafik drar just nu in avgångar och vill dessutom lägga ned ett större antal tågstationer på landsbygden vilket gör att vi inte längre kan åka kollektivt på ett effektivt och miljövänligt sätt och att vi måste skjutsa våra barn i mycket hög utsträckning. Framtiden bör ju vara fler stopp och fler avgångar då tåg är miljövänligt och effektivt där det redan finns järnvägar. Det är tragiskt att Västtrafik håller på att förstöra möjligheten till ett praktiskt och modernt liv på landsbygden nu när vi har chansen med modern IT-infrastruktur (och förhoppningsvis bra pendelkommunikationer). Istället för att dra in avgångar för att spara tid så kan man använda tåg som har snabbare broms och startsträcka, semaforsystem så att tågen inte stannar om ingen ska kliva på, och stoppsignal om man vill att tåget ska stanna. Och även om den totala restiden för tågen ökar med någon minut så överväger fördelarna stort. Även om Skåne är mer tätbefolkat så är Pågatågen en mycket bra modell att titta på. Om ni anser att tåg på landsbygden är en bra ide så måste ni politiker aktivt hjälpa oss att behålla tågen på de mindre stationerna och dessutom utöka antal stopp. Kommer ni att arbeta för detta och ge Västtrafik direktiv utifrån er (eventuella) politiska vilja?
Alex Bergström: Hej Andreas Molin! Jag har inte hört talas om att Västtrafik vill ta bort tågstopp på några av våra banor. Västtrafik har ett uppdrag att öka antalet turer och påstigningar. Detta gäller alla former av kollektivtrafik. Det du kanske syftar på är att det på Västra Stambanan i dag är hård konkurrens. I den konkurrensen så får varje tågoperatör en tilldelning för sina tåg. Då prioriteras de tåg som stannar få gånger (alltså de som direktkör Gbg-Shlm). Mindre stationer som Falköping, Herrljunga och Alingsås blir då tyvärr drabbade! Vi har från kollektivtrafiknämnden påtalat att denna prioritering är fel till förra infrastrukturministern. De som ger tilldelning för att få köra på Västra stambanan ska också se till de regionala resorna och inte enkom de långväga med få stopp!

rebecks: Vad ska ni göra för personal på Näl i Trollhättan som reser med er? Busstiderna passar inte alls våra tider. Börjar vi 13.30 är bussen framme 13.23 vi ska då hinna in i byggnaden, byta om osv.. samma gäller när vi slutar 21.30 då får vi vänta 25 min på att bussen ska gå.
Alex Bergström: Hej Rebecks! Din fråga är helt rimlig. Jag tar med mig den till Västtrafik och frågar varför det inte kan vara mer anpassade till personalen på NÄL.

Chinaski Torpåkra: Till Ulrika - följdfråga, fast infrastrukturen finns ju där jag bor men det är tydligt från Västtrafik att man prioriterar "effektivt resande till Stockholm" Deras uppdrag är ju skattebetalare och boende i VGR. Så tåget går men stannar inte för att man "har inte tid till det då det är ineffektivt"
Ulrika Frick: Spåren finns där, men ska man stanna på alla ställen idag klarar man inte att passa de tågen som går vidare mot Göteborg och Stockholm, dit många vill. Vi behöver fler spår för att både kunna ha pendeltåg som stannar ofta och sk regiontåg som går snabbare mellan våra större knutpunkter.

Jonny Andersson: @Mats Rahmberg. Varför duckar du frågan som jag coh någrta till ställt . Varför centreras "alla"resurser" till Göteborg medans vci utanför storstan får det bara sämre med kollektivtrafik möjligheter.
Mats Rahmberg: I amband med tidtabellsskiftet nu i december - skedde stsningar på utökad trafik runt om i hela regionen inte bara i Göteborg, men visst majoritetn av trafiken i Västra Götaland går i eller har Göteborg som destination

Anna A Besviken: Hej ! Bor i Bredared utanför Borås. Linjen ut till oss kommer att minskas så mycket att många kommer att få skaffa en bil (även fast de inte vill) o äldre personer som inte har bil eller körkort kommer att bli tvingade att flytta för att kunna tex handla - inga bussar på helger eller kvällar o inga på dagtid - har ÄVEN hört folk som säger: jaha då kan man inte flytta dit då, finns ju ingen kommunikation som fungerar längre !! Ungdomar, äldre o de utan körkort klarat inte längre att ta sig till stan! Ska alla bo i stan?? Bussarna där går var 10;e minut - det behövs tydligen - men att ha någon tur på dagen o någon på kvällen till byarna utanför stan Det går inte !!! Ingen service - ta bilen - o höj bensinskatten - så får vi säkert en Levande Landsbygd !
Susanna cassberg: Hej Anna! Nej, alla ska inte bo i stan. Däremot är det inte möjligt att det ska kunna gå att åka kollektivt överallt. Är underlaget inte tillräckligt för så kan man inte köra bussar överallt. Vad vi arbetar för är att det ska gå att kombinera sitt resande. Du kanske måste ta bilen till hållplatsen eller pendelstationen. Vi tittar även på anropsstyrd trafik och närtrafik.

HE: Hur kommer det sig att kollektivtrafiken i vår fina stad är cirka 30 % dyrare än alla andra städer i landet?
Ulrika Frick: Det är väldigt svårt att jämföra priser. Det är många parametrar, giltighetstid, avstånd och åldersgränser t ex. Vad är det du jämför med?

Jonny Andersson: @Ulrika. Det du säger om att man kan ta med cykel på pendeltåg och regionståg stämmer inte.. Har försökt ett par gånger och får bara till svar. Nej det är inte tillåtet. Tilloch med västtrafik själva säger att det är itne tillåtet att ta med en cykel på några av deras fordon.
Ulrika Frick: Det är i mån av plats. Kan det ha varit fullt? Annars ska det gå om du har en cykelbiljett.

Bobbo: anser ni att man skulle få en bättre kollektivtrafik om det varit gratis att åka kollektivt?
Susanna cassberg: Hej Bobbo! Nej, jag tror inte att kollektivtrafiken blir bättre om den blir gratis.

Patric: Ett av kärnsyftena med kollektiv trafk, att dela på resan, är att det är bra för miljön. Att cykla ena vägen är ännu bättre för miljön och borde uppmuntras. Hur tänker ni arbeta för miljön genom att kämpa för att tillåta cyklar ombord?
Ulrika Frick: I centrala Göteborg tänker vi oss ett samarbete med Styr- och Ställ där våra periodkort gäller. Det är väldigt trångt på våra spårvagnar och bättre att kunna fortsätta sin resa när man kommer fram till hållplatsen med en lånecykel. Detta är något vi vill se mer av i regionen. På våra pendeltåg och regiontåg kan man ta med sig sin cykel och där ser vi också att efterfrågan ökar.

Lars-Göran: Jag vet att det finns ett beslut i riksdagen om att funktionshindrade personer skall kunna utnyttja kollektivtrafiken på samma villkor. Men - om kostnaderna för detta skenar borde det väl vara VGR:s ansvar att stoppa detta. 2003 satte vi in de första liftarna i bussen. Kostnad 150 000 kr per lift och i 50 bussar på bolaget. Till vilken nytta? Max 20 personer har utnyttjat det på 10 år. Främst beroende på man med rullstol inte kan komma till hållplatsen på landsbygden. Hur många miljoner har det kostat och vad hade en taxiresa kostat istället. Ni måste besinna er och ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Och hur mår den rullstolsburne när 49 andra resenärer i bussen är irriterade på att deras resa försenats med 7 minuter.
Alex Bergström: Hej igen Lars-Göran! Alla medborgare i Västra Götalandsregionen är ”rättighetsbärare”. De har ett antal rättigheter, ex som att åka med kollektivtrafiken oavsett om de har ett funktionshinder eller ej. Västra Götalandsregionen är som en skattefinansierad verksamhet ”skyldighetsbärare”. Regionen har således en skyldighet att de som vill åka kollektivtrafik ska så kunna göra. Vi är alla medborgare och ska kunna få tillgång till det som det offentliga erbjuder – oavsett handikapp!

grensegjenger1997: Hur ställer ni er till att utöka kommunikationerna på Orust med flyg? Finns det med som ett utgiftsområde i regeringens budget? Är det svårt för er att arbeta fram en framtida lösning för persontransport?
Susanna cassberg: Hej! Vad jag vet finns det inte med i regeringens budget och det är inget som har diskuterats i nämnden.

Anna E: Hej igen Politiker Vad har ni för idéer som ni jobbar med, förutom ökad turtäthet och trängselskatt för att locka över fler bilåkare till kollektivtrafiken? Nyfiken!
Alex Bergström: Hej igen Anne E och tack för din fråga! För att locka över till kollektivtrafik är det ett antal olika strategiska frågor som nämnden arbetar med. Det kan vara fler pendelparkeringar, mer expressbussar, utbyggd anropsstyrd trafik på landsbygden. Västtrafik har kontinuerliga kampanjer för att locka in fler att åka. Samtidigt som Västtrafik gör satsningar på att få in nya är det viktigt att öka komforten och pålitligheten – att bussen och tåget går och kommer i tid. Har du några intressanta förslag eller idéer får du gärna återkomma.

Anna: En fråga till Ulrika Frick: Jag har alltid trott att Miljöpartiet är för en skattefinansierad kollektivtrafik, men nu verkar det ju som om det inte är så? Om det blir "gratis" att åka kollektivt så skulle ju många fler göra så, och då skulle vi kanske ha en chans att klara att ställa om till ett hållbart samhälle innan det är för sent. Varför är inte Miljöpartiet för detta?
Ulrika Frick: Miljöpartiet är för låga och enhetliga priser. Det har vi skrivit i vårt regionprogram. I dagsläget med ökade kostnader för trafik, behov av investeringar i bl a nya tåg och ytterligare utökning av turer, skulle det kosta ca 4 miljarder om året att göra kollektivtrafiken gratis för resenärerna. Det är en ganska stor skattehöjning för att bära det, och tillsammans med de partier vi samarbetar med i regionen har vi accepterat att i nuläget hålla oss till att skatten finansierar hälften och resenärerna den andra halvan av kostnaden. I framtiden kan man ju också tänka sig annan finansiering för trafiken via trängselskatter och/eller parkeringsavgifter.

Lilly G: hur kan VL station Haga förbättra kollektivtrafiken för alla som bor här? Och för alla som planeras komma till station Haga, vart ska de sedan ta vägen? För inte jobbar väl väl dessa ca 60,000 personer i Annedal, Haga?
Mats Rahmberg: Hej Lilly, en av tankarna är att hållplatsläget skall knytats till Handles, en annan är att resnerärer skall byta till annan kollektivtrafkik buss och spårvagn

Helena: Hur kommer det sig att Stockholm och Malmö har bättre subventioner än Göteborg? Varför införs inte fri kollektivtrafik? Skulle inte det vara realistiskt att dubbla finansieringen från 50% till 100% så kan alla åka gratis? En del blir av med jobbet men jobb finns det gott om...
Ulrika Frick: Jag vet inte vad du har fått dina uppgifter ifrån, men vi ligger ungefär lika när det gäller subventionering av kollektivtrafiken. Skåne är de som har lägst av oss tre. I dagsläget med ökade kostnader för trafik, behov av investeringar i bl a nya tåg och ytterligare utökning av turer, skulle det kosta ca 4 miljarder om året att göra kollektivtrafiken gratis för resenärerna. Det är en ganska stor skattehöjning för att bära det, och tillsammans med de partier vi samarbetar med i regionen har vi accepterat att i nuläget hålla oss till att skatten finansierar hälften och resenärerna den andra halvan av kostnaden. I framtiden kan man ju också tänka sig annan finansiering för trafiken via trängselskatter och/eller parkeringsavgifter.

Mikaela Svensson: Projektet om samåkning i Broddetorp
Ulrika Frick: Ja det finns. Det är vi med och finansierar från Kollektivtrafiknämnden. Är du med där?

Oskar: Hur blir det med kollektivtrafiken i Eklanda? Om vardagarna är det helt okej, men helger/kvällar är det riktigt dåligt, dålig turtäthet och mycket byten. Mitt förslag är att låta 186 gå även på helger och kvällar så skulle också fler åka kollektivt från Eklanda. Bussen går snabbt till stan och innebär inga byten som 751 gör. För att folk ska åka mer kollektivt krävs det att det är mer effektivt att ta bussen än bilen, men i nuläget är det inte så. En kan klaga på bristande underlag för utökad trafik men det går inte att få bättre underlag utan utökad trafik, så det blir lite moment 22. Jag föreslår att ni verkligen tittar på detta. Den enda bussen (751) som går helger/kvällar är ineffektiv för de som vill åka till stan och med tanke på att den går relativt sällan innebär det ofta att en får vänta länge på olika hållplatser. Det är inte särskilt kul, särskilt inte när det är kallt ute.
Susanna cassberg: Hej Oskar! Det är alltid bra om bussarna kan vara ett attraktivt alternativ till att ta bilen. På helgerna är det oftast färre som reser och då är det svårt att ha samma turtäthet som i veckorna och ibland blir det som i ditt exempel att man får åka en annan linje.

bo: Det är alldeles för dyrt och krånligt för engångsresenärer, vill man inte ha sådana eller?
Susanna cassberg: Hej Bo! Alla ska ha möjlihet att åka kollektivt men det är en stor kostnad för att tillhandahålla enkelbiljetter. Det ska också vara skillnad i priset mellan att köpa enkelbiljett och att köpa periodkort.

bo: Det är alldeles för dyrt och krånligt för engångsresenärer, vill man inte ha sådana eller?
Mats Rahmberg: Hej bo, tråkigt att du tycker det är jobbigt, vi har försökt underlätta genom att tillåta betalning i automat på spårvagnarna, samt genom att ha många försäljningsställen t.ex. Pressbyrån

Eric Mölndal: Hur ser ni på att anslutningsbussar utanför tätorterna ej väntar in annan buss som är någon minut sen? Detta innebär att resenärer står ute i vintern och fryser i minst en timma tills nästa buss kommer. Detta bekymmer gör att man inte vågar välja kollektivtrafiken utan tar bilen. Alternativt behöver man som resenär ha en jourhavande kompis som kan rycka ut om anknytningsbussen hinner åka iväg. Detta händer tyvärr för ofta. Även då det gäller att hålla sig uppdaterad i er app om förseningar så är det jättebra, men den varnar ofta att man kanske inte hinner med anslutningsbuss. Detta är väldigt synd. Där jag bor upplever vi att antal avgångar osv. är ok men man vågar liksom inte utnyttja kollektivtrafiken för att man riskerar bli stående mitt i ingenstans.
Ulrika Frick: Vissa turer är upplagda på ett sådant sätt att bussarna ska invänta varandra. Men, ibland är den bussen man vill med kanske kopplad för att passa en tåganslutning och då kan den inte vänta. Jag vet inte exakt vilken turer du brukar åka och vad som gäller där, men självklart är vår ambition att de som reser och behöver byta ska kunna göra det på ett så smidigt sätt som möjligt.

Rickard : Hur kommer det sig att Orange express åker förbi Olofstorp och Björsared. Med många sittplatser tomma? Är det inte bättre att fylla alla linjer in till Centralstationen.
Mats Rahmberg: Hej Rckard, tanken var att snabba upp våra expressbusslinjer, detta föra att göra dom mer konkurrenskraftiga, tyvärr förde det med sig indragna hållplatser, jag är osäker på om vi utvärderat ordentligt, knaske medger verkliga körtider ett extra stopp

Therese: jag är förtidspensionär, det innebär ekonomiskt att jag har 5000 kr/månad när hyra o el är betalt. västtrafik höjer priserna med 5% per år cirka, pensionen höjs inte lika mkt efter flera års höjningar av biljettpriserna har jag inte längre råd att åka kollektivt inför pensionärspris, för ålders och förtidspensionärer! det finns i tex Stockholms kollektivtrafik ni skulle tjäna på om pensionärer som idag inte har råd med busskort skaffade det 75% av biljettpriset hade varit rimligt att betala, fortfarande dyrt för en pensionär, det bästa hade varit 50% av biljettpriset
Alex Bergström: Hej Therese! Priset på en resa är ca 50-55 %. Ökningen på ca 5 % per år för resenärerna är en del. Skattekollektivet lägger också in en årlig ökning till kollektivtrafiken (budgeten som antas i juni). Vi har tagit beslut om rabatter till olika grupper i samhället, studenter, skolungdomar och pensionärer. Jag tar med mig din idé om subventionerad biljettpris för sjukpensionärerna.

Therese: inför pensionärstaxa för förtids och ålderspensionärer! 50% av ordinarie biljettpris det pratas ofta om samhällsnyttan av volontärarbete, de flesta skolor vill ha en mormor eller morfar på skolgården hur ska dessa pensionärer ha råd att resa?? biljettpriset höjs 5% per år medan pensionerna ligger stilla ska vi verkligen ha så höga biljettpriser som idag?? låginkomsttagare som har 11000 kvar efter skatt i månaden och pensionärer har inte råd att åka buss
Susanna cassberg: Hej Therese! Vissa kommuner betalar kollektivtrafik för pensionärerna och det blir då billigare eller gratis för dem. Det är inget som Kollektivtrafiknämnaden har diskuterat att införa för alla pensionärer.

Per: Hej, bygg Gårdalternativet, komplettera med riktig snabb kollektivtrafik i staden TACK!
Mats Rahmberg: Hej, gårdaalternativet skulle innebära att vi behöver planera om strukturen på vår kollektivtrafik, idag är navet i Brunnsparken

Lennart Andréasson: Varför fungerar inte vår beställning av seniorkort. Det borde kunna ske med automatik för nyinflyttade göteborgare. Vi /jag är född i Göteborg tel 0730 243998
Susanna cassberg: Hej Le! Det kan jag tyvärr inte svara på. Kommunerna skickar beställningen till Västtrafik och sedan trycks korten.

bobbo: varför är renoveringen av kanalmurarnas färdigställande försenat?? Och varför behövde de renoveras???
Moderator: Tekniska problem, och klart 1 april läser jag. Tyvärr får jag inte fram mer än så. Muren har stått i nuvarande form i 200 år, och behöver rustas upp. "Tillsammans med den egna naturliga rörligheten har tät och tung trafik har lett till att både Södra och Norra Hamngatan fått stabilitetsproblem." skriver Vårt Göteborg

Stefan P: Varför la ni ner Buss 1 mellan Mariestad och Sjukhuset Skövde? Sjukhuset i Mariestad är ju nedlagt nu, så då borde det vara ännu större behov av den busslinjen :-o
Alex Bergström: Hej Stefan P! Jag visste inte att sjukhuset i Mariestad var nedlagt? Är det Rondenbussen som du menar med Buss 1?

Ankie : Bor i Bergsjön och var förväntansfull när trängselskatten skulle införas för med det skulle kollektivtrafiken förbättras. Det slutade med att jag röstade nej till skatten i folkomröstningen eftersom vår kollektivtrafik inte förbättrats, snarare tvärtom. Det känns absurt att behöva åka 40 - 50 min till Sahlgrenska, samma till Linnè/ Majorna, till Östra Sjukhuset ja praktiskt taget överallt. Buss 58 som är enda alternativet för Gärdsåsborna är ständigt överfull, spårvagnshållplatserna otillgängliga p g a höjdskillnader och att vägen går genom mörka skogen. Cykel är inget alternativ utom för riktigt sportiga p g a höjdskillnader o avstånd. Absurt nog går det snabbare och lättare att resa från Partille, Surte o Kungälv in till stan. Trivs utmärkt där jag bor men är beroende av bil tyvärr, trots att jag i princip vill gynna kollektivtrafiken.
Ulrika Frick: Jag håller med dig att kollektivtrafiken måste vara snabb för att konkurrera med bilen. Vi lyckas ganska bra med detta nu i våra tunga pendelstråk med expressbussar och pendeltåg, men det svårt att kryssa sig fram genom Göteborg. Västtrafik försöker hitta nya linjer för att snabba upp transporterna utan att behöva åka genom centrala stan.

Anna E: Hej! Jag undrar varför "friska" pensionärer (65+) får gratis kollektivtrafik när de som VERKLIGEN behöver hjälp med att ta sig någonstans får betala ? Jag syftar till pensionärer som tex sitter i rullstol och har blivit bedömda att ha rätt till bistånd. Är det inte där man ska sätta in resurserna? Mvh Anna E
Susanna cassberg: Hej Anna! Jag håller helt med dig. Jag tycker också att de som bäst behöver hjälp ska få det.

Vill åka kollektivt!: Varför finns det inte fler expressbussar på morgonen när så många åker? Som det är nu får man stå på morgonen om man kommer med Orust Expressen och byter till Tjörn Expressen. Varken säker eller attraktiv pendling.
Mats Rahmberg: Hej till dig som vill åka kolletivt, tanken är inte att man skall stå, det är inte tillräckligt säkert på våra expresslinjer

Margareta Molin: Mitt förslag är att tågen mellan Borås och Herrljunga stannar i Mollaryd och Torpåkra, Ser dessa tåg som en pendel för att ta sig vidare till t ex Stockholm och Gbg . Annars är det inte attraktivt att ta tåget överhuvudtaget. Tex man tar tåget till Herrljunga men skall eg till Mollaryd. När man inte kommer ända fram, hur gör man då? tar bilen hela vägen
Ulrika Frick: Nyligen antog regionfullmäktige Miljöpartiets motion om att ta pågatågseffekten till Västra Götaland. Andemeningen i den är hur vi kan utveckla vårt tågsystem som gör det möjligt att stanna på fler stationer utmed våra banor. I Skåne kan man tydligt se vinsten för de samhällen som har ett tågstopp jämfört med de som inte har det. För att vi ska lyckas kommer det krävas investeringar i våra länsjärnvägar, vilket just nu ser väldigt osäkert ut med den budget som blev antagen i riksdagen.

Miranda: Hej. Jag undrar hur ni tänkt angående 97 samt 91:ans busslinje? Istället för att bussarna åker varje kvart har ni ändrat att dessa åker samtidigt både till samt från Frölunda torg. Det är ju helt obegripligt varför två bussar som åker förbi åtta gemensamma hållplatser ska åka vid samma tid. Resenärer som skall åka till fiskebäck respektive hagen, tångudden etc. har liksom tidigare en halvtimmas väntetid mellan turerna men att resenärer som skall till de åtta hållplatser som båda bussarna åker förbi skall vänta lika länge är oförståeligt då det är majoriteten av de som brukar sitta på dessa. Förstår inte vad som var fel på de tiderna som var innan och varför ni ska göra sådana drastiska ändringar? Är helt övertygad om att varenda en som brukar åka dessa linjer är förbannade över detta.
Susanna cassberg: Hej Miranda! Detaljplaneringen av busslinjerna gör Västtrafik och jag kan tyvärr inte svara på hur de har tänkt.

Vill åka kollektivt!: Varför satsar ni inte på fler direktbussar? Sedan man la om till bytestrafik i stenungssund har restiden ökat med en kvart varje resväg och har minskat kollektivtrafikens attraktivitet för tjörnborna radikalt. Att det inte finns några express bussar alls på helgerna gör också att många tar bilen när de ska in till göteborg och handla eller gå på bio. Eller så åker de till torp. Kollektivtrafik måste vara rimligt effektiv! En restid med bil på 45 minuter kan inte ta 1 timme och 10 minuter med ett byte utomhus i väder och vind (expressbuss tar 55 minuter). Dessutom kostar en resa 73 kronor enkel väg!
Ulrika Frick: Jag håller med dig att kollektivtrafiken måste vara snabb för att konkurrera med bilen. Det ligger i vårt uppdrag till Västtrafik att ständigt utveckla trafiken för att på ett bättre konkurrera mot bilen. Fler direktbussar innebär ju dock att det måste vara väldigt många som går på och av på samma ställe för att vi ska få en effektiv trafik.

Maria Carlsson: Hej! jag bor på Orust och vi är många här som skulle vilja vara mindre bilberoende och kunna använda oss av kollektivtrafiken i högre grad. Dock är den inte särskilt frekvent, tex i Nösund där jag bor finns inga förbindelser alls på helgerna och inte efter 17.20 på vardagarna. Vi vill också locka fler besökare och turister till Orust och transportmöjligheterna är idag tyvärr ett stort hinder för att människor ska komma hit. Många tar sig varken till Orust eller runt på Orust med dagens kollektivtrafik. Ett förslag skulle kunna vara komplettera med en "specialslinga" till de mest populära besöksmålen på Orust.
Alex Bergström: Hej Maria Carlsson! Förstår din frustration. Det är ibland en svår gränsdragning om det kan läggas en linjelagd buss eller om det istället ska vara anropsstyrd trafik. Är det tillräckligt många som kontinuerligt reser, så ska det självklart vara en linjelagd trafik med turtäthet. Men är det väldigt få som åker kan det vara mer effektivt och lönsamt att det istället är en anropsstyrd trafik. Jag kan tyvärr inte alla linjerna på Orust, så jag har inte helhetsbilden. Din idé om en ”spcialslinga” till de populära besöksmålen tar jag med mig. Det finns en uttalad vilja från oss i politiken för att öka kollektivtrafiken.

jerry linderoth: Till Torreby kommer det dagligen stora bussar som nästan alltid är tomma det skall väl vara skolbussar .Kanske det går nonst 5 returresor dagligen.Som ni vet är våra vägar mycket smala och det är problem att möta dessa vidunder.idag och det blir värre när snön kommer.faller det inte mindre bussar som är anpassade till antalet passagerare.Vet ni hur mänga skolbarn det bor på Sjöritz och Fjällberg?
Ulrika Frick: Det är kommunerna som upphandlar skoltrafiken och vi kan inte påverka vilka typer av bussar de kör med. Däremot försöker vi få till en bättre samordning mellan vår trafik och skoltrafiken så att fler kan åka med bussarna.

Natalie: har flera synpunkter. Varje dag slås jag av denna bedrövelse till kollektivtrafik. - Varför drar man inte spårvagn sju från optaltorget, ut mot näset? Detta tror jag bidrar till ett tryggare och mer trivsamt område på opaltorget,samt tätare avgångar för oss som är boende på näset. jag åker kollektiv från näset varje dag, och jag skulle vilja påstå att man nästan tror att näset fortfarande är landsbygd som det var för några år sedan. Man tror inte man bor knappt 1 mil från stan. Tidiga morgnar är det rena motorvägstrafiken ut från näset, alla tar bilen! Varför? för att det tar sån tid att åka in till stan, det är trafikstockning, bussarna måste stå i alla rödljus osv. Göteborg kommer aldrig bli en riktig storstad om det inte finns fungerande kollektivtrafik. En tågtunnel, är det lösningen? Vad händer med oss som bor i göteborg? Ska tätare turer med buss och spårvägn förbättra problemet? Det bidrar ju ännu mer till trafikstockning och alla dessa flaskhalsar runt om i stan brunnsparken mm. Det är bedrövligt rent ut sagt. har man helt utrett tunnelbana? varför pratade man om det redan på 60 talet? Men nu är tunnelbanan som bortglömd. Utan tunnelbana=ingen storstadsutvekling. Det är min teori. Buss och spårvagn fastnar i trafiken. Tunnelbana är vad jag tror den enda lösningen för att Gbg innerstad ska växa. Tågtunnel ska bara slussa in folk i stan sen åker de ut till förorterna igen. Jag är skeptisk till tågtunneln, slopa den,bygg tunnelbana så växer göteborgs innerstad. Utan tunnelbana= ingen storstad(om nu det ens är ambitionen för gbg’s politiker...)
Mats Rahmberg: Hej Natalie, Har själv bekanta på Källviksvägen och Cinnobergatan, så näset känner jag, Spårväg till Näset har vi inte pratat om däremot ny spårväg på norra älvstranden, operalänken och spårväg till backa genom nya backaplan, Vi planerar för kraftig tillväxt av staden, riktigt stor tillväxt, med expansion framförallt i Frihamnen, på Backaplan samt i området runt centralstationen

Bollebygd: Vad gör ni för att komma tillrätta med alla problem som gäller t ex linje 404 i Bollebygd? 1/ Förarna stannar inte/ kör inte in till alla hållplatser i Bollebygd, t ex Bollebygdskolan. 2/ Buss 404 går mot Erikstorp precis innan buss 100, 101 kommer in, varför är de inte synkade? 3/ Möjlighet att åka kollektivt mot Alingsåsvägen via Töllsjö?
Susanna cassberg: Hej Bollebygd! Kollektivtrafiknämnaden kan inte gå in och styra själva trafiken. När vi hör om problem för vi det vidare till Västtrafik. Du kan själv också kontakta Västtrafik och tala om vad som inte fungerar. Vad gäller att bussarna inte är synkade så märker jag själv ofta när jag åker att bussarna blir försenade på grund av att folk inte är i tid vid hållplatsen och att chafförerna väntar. Detta kan göra att bussar som är tänkta att vara synkade inte är det.

Torwald: Eftersom ekrarna runt Göteborg idag är överfulla och dagligen dras med problem.... Vad skulle få oss medborgare att tro att något skulle ändras vid ett byggande av en västlänk innanför dessa ekrar??? Och vem hade man tänkt skulle ta kostnaden för en utbyggnad av dessa ekrar för att kunna trafikera en ev västlänk???
Mats Rahmberg: Hej Torvald, svårigheterna är många, men även möjligheterna

Stefan P: Stefan P: Varför la ni ner Buss 1 mellan Mariestad och Sjukhuset Skövde? Sjukhuset i Mariestad är ju nedlagt nu, så då borde det vara ännu större behov av den busslinjen :-o Alex Bergström: Hej Stefan P! Jag visste inte att sjukhuset i Mariestad var nedlagt? Är det Rondenbussen som du menar med Buss 1? Japp, Ronden 1 menar jag. Sjukhuset i Mariestad är ju numera vårdcentral. (Finns väl iofs nån mottagning + nån avdelning kvar, men i princip är det mesta borta...)
Alex Bergström: Hej igen Stefan P. Att Ronden är nerlagt är inget som vi tyvärr kunnat påverka. Det har inte varit någon beställning från Hälso och Sjukvårdsnämnderna i Skaraborg. Det är de som betalat och beställt. Vi har påtalat detta flera gånger till hälso-. Och sjukvårdsnämnden. Inget kul svar för de som använt Ronden, men jag kan inte ge något annat svar då kollektivtrafiknämnden inte har denna resa.

Ingrid Steen: Linjerna 300 och 330 trafikerar Gbg – Kinna – Gbg med den enda skillnaden, att sträckan Björlanda – Hyssna trafikeras av linje 300, medan linje 330 körs Björlanda – Sätila – Hyssna. På grund därav utgör linje 300 det kortare och 12 minuter snabbare alternativet. För linje 300 avgår sista bussen från Gbg kl 18:08 måndag-fredag. För resenärer med linje 330 erbjuds däremot ytterligare sex turer under måndag-torsdag och på fredagar finns åtta senarelagda avgångar. På helgerna trafikeras linje 300 med sammanlagt fem turer i vardera riktningen. Motsvarande siffra för linje 330 är 26 turer. För boende mellan Hyssna och Björlanda blir möjligheten att åka kollektivt därmed starkt begränsad. För en heltidsarbetande resenär, som är bosatt bortom Hyssna och som ”tvingas” åka med linje 330 en gång per dag, medför detta, att drygt 40 timmar/år i onödan tillbringas som resande över Sätila. Som ett svar på en insändare i Markbladet hösten 2012 medgav Västtrafik att fördelningen av turer mellan de båda linjerna var skev och man uppgav ”idag ser vi på en möjlig omfördelning av turerna från linje 330 till 300”. Någon förändring av tidtabellerna emellertid ÄNNU ej har skett! Därför undrar jag åter: ”Varför har Västtrafik inte har en jämnare fördelning av turerna mellan linjerna 300 och 330, då detta skulle ge resenärer bosatta bortom Hyssna en kortare restid samt en större möjlighet för boende mellan Hyssna och Björlanda att åka kollektivt?” Utöver ovan sagda undrar jag även; "vilka kriterier ska vara uppfyllda för att en hållplats ska förses med s k väderskydd? Bör inte ett mycket utsatt läge samt 1 timma mellan turerna vara skäl nog?"
Ulrika Frick: Precis som du skriver är det Västtrafik som ska se över det här och jag har lite svårt att svara på varför det är den fördelning som är mellan de två linjerna. Problemet som du beskriver är dock generellt, önskemål om snabba turer mellan punkt A och B och därmed korta restiden och önskemål om fler stopp däremellen för att öka tillgängligheten för fler att åka med. Det blir hela tiden avvägningar för att tillgodose dem båda.

Trött på att vänta på näs: Önskar tak på busshållplatEr när kvällsbuss mot sisjön bara gpr en g per tim! Varför fungerar alltid biljettmaskin dagtid men oft unte kväll? Är det flr att ni sedan kan säga vi inte åker?
Susanna cassberg: Hej! Skicka in ditt önskemål om tak på hållplatsen till Västtrafik. Vi vill alltid veta hur många som reser och var, därför är det viktigt att biljettmaskinerna fungerar. Det är ett pågående arbete att få biljettmaskinerna att fungera hela tiden.

Anna: Varför har inte 505:an mellan Skövde-Töreboda fler turer? Ofta fullt och går alldeles för sällan.
Alex Bergström: Hej Anna! Svaret är nog för att bussen konkurrerar med Västtågen som går mellan Töreboda och Skövde också. Men är det fullt så ska det vara en prioriterad sträcka för Västtrafik att fylla på med fler bussar. Jag tar med mig det till Västtrafik.

Therese: Håller med Anna E. Låt ledsagare åka gratis på tåg och buss
Ulrika Frick: Västtrafik har beslutat om ett ledsagarkort där ledsagaren kan åka med gratis. Det kommer införas om ett år. Idag är det tyvärr inte gratis på alla ställen i regionen.

Therese: sänk biljettpriserna rejält och dra ner turtätheten!
Susanna cassberg: Hej Therese! Intressant synpunkt. Jag tror dock inte att det är en rimlig väg för Kollektivtrafiken att gå.

Östra Härryda: Bättre utnyttja den befintliga Göteborg - Borås järnväg för att förbättra förbindelserna mellan de kommuner längs vägen, dvs Gbg, Härryda, Bollebygd och Borås, t.ex. bättre kväll och helg resor. Östra Härryda - Borås tar 25-30mn med tåget, men med den befintliga buss tar det 1-2tm! Från Gbg till Östra Härryda på kvällen tar 75mn med en 20mn förändring på Landvetter. Nytt kväll och helg bus "101": Borås - Sandered - Bollebygd - Rävlanda - Hindås - Landvetter (motorväg stopp) - Gbg att länka kommuner.
Ulrika Frick: Hej! Vi arbetar hårt mot Trafikverket idag att utveckla gamla Boråsbanan med sk duospårvagnar just för att kunna utveckla de mindre stationssamhällena utmed banan och kunna köra in i Göteborg och kanske också i framtiden i Borås. Vi tror starkt på det.

solgerddahl@hotmail.com: Vill kompletera tidigare insänt. Fredag,sista dagen för förtidsröstning,hoppades jag att träffa samtliga partier i Ale, i Ales största köpcentrum Ale Torg, för att dryfta kollektivfrågan. Där fanns endast socialdemokraterna. Det var ett givande möte. Ser framemot chatten i morgon.
Alex Bergström: Tack solgerddahl@! Det är viktigt att alla partier är med på gator och torg och pratar politik och i vårt fall kollektivtrafik. Samtidigt är det svårt för alla partier att alltid vara med överallt. Jag är socialdemokrat så jag är extra glad att vi var på plats där på Ale Torg.

Stefan P: Dags för lite beröm också, bland alla klagomål ;) Jag måste säga att linje 500 fungerar fantastiskt bra, har åkt den 4 ggr/vecka i 14 år nu. Kanonbra tider, kommer alltid fram på utsatt tid, så gott som aldrig några inställda turer. (Priset är väl sådär, men åtminstone billigare att än att åka bil i alla fall)

Susanna cassberg: Tack alla som varit med och haft synpunkter och ställt frågor! Det har varit mycket intressant att delta i denna chatt.

Rättvis finansiering: Det är väldigt många som inte betalar för att åka framförallt spårvagn idag. Varför kan man inte dra kortet i dörren innan man går på? Skulle spara massor av pengar och minska trängseln.
Alex Bergström: Hej Rättvis finansiering! Det är INTE okej att fuskåka eller tjuvåka! Västtrafik arbetar hela tiden med denna fråga! Samtidigt ska man vara medveten att många som har årskort, månadskort etc stämplar inte. De sätter sig bara, så stämplingsbenägenheten måste också bli bättre. Ditt förslag om att kunna dra kortet vid dörren är intressant. Kanske enklare system kan komma i samband med nya biljettsystemet (det som kollektivtrafiknämnden kallar Steg 2)

Fredrik Stål: Hej,Det var jag som lämnade in Vision #1138 som jag även presenterade i Älvrummet angående kollektivtrafikens målbild 2035.Jag undrar hur och på vilket sätt politiker tagit till sig de frågeställningar som presenterades av mig och andra i Älvrummet. Jag hoppas att hearingen inte var ett spel för gallerierna. Specifikt undrar jag vad som finns för strategier för de autonoma taxibilar som kommer spridas över västvärlden om 10-15 år där konkurrerande kollektivtrafik (läs: västtrafik, göteborg) inte håller måttet. Har man ingen strategi för detta bör man inte satsa alls på kollektivtrafik mer långsiktigt än 10-15 år eftersom det kommer vara kastat i sjön.
Ulrika Frick: Det som händer nu är att ett antal olika förslag på framtidens kollektivtrafik tas fram och förankras på olika sätt. I det arbetet ingår hearingen som var i Älvrummet. Men, i nuläget är det omöjligt att säga vad som kommer bli verklighet. Jag kan tyvärr inte svara på din fråga om taxibilar mer än att det finns med som en ide´ från en invånare.

Moderator: Som ni märker är kl över ett, men vi har inte hunnit svara på riktigt alla, eftersom det fortfarande trillar in frågor. Det är väldigt roligt att så många engagerat sig, stort tack för det! Vi börjar nu avrunda chatten.

Christian Nilsson: Svar till Ulrika angående biljett till Halden: Eftersom det utökade tåget är ett försök på endast 1 år så är det lite mera bråttom att se införa, t.ex regionen runt till Halden. Sedan får vi hoppas att detta tågpar får fortsätta även efter 2015-12
Ulrika Frick: Jag tar med mig det och ser om det går att lösa på så kort sikt.

Therese: vill bara tacka alla politikerna för intressanta svar på mina och andras frågor. Hoppas det blir chatt fler gånger om vg regionen
Ulrika Frick: Tack! Det har varit jättekul!

Rebecka : Varför kan ni inte sätta tillbaka bussen 21:38. De är inte rimligt i längden att vara hemma 22:40 när man slutar 21:30 och ska upp 05:00 dagen efter igen. (Tar 15 min med bil) Finns de möjlighet att få tillbaka bussen 21:38?? Detta gäller från näl vidare mot trollhättan Varför ändrade ni bussen på eftermiddagen till Näl är nu framme 13:18 och vi börjar ju 13:30 då ska vi hinna ner och byta om längst bort i källaren och sen tillbaka upp!! Tycker de är väldigt tråkigt att behöva stressa konstant med dessa bussar.
Alex Bergström: Hej Rebecka! Vi har fått många synpunkter på att busstiderna till NÄL inte överensstämmer med arbetstiderna för er som arbetar där. Jag tar med mig det till Västtrafik och deras kommande planering av tidtabeller.

Therese: vill bara tacka alla politikerna för intressanta svar på mina och andras frågor. Hoppas det blir chatt fler gånger om vg regionen
Alex Bergström: Hej Therese! Tack för ditt meddelande. Vi tyckte också att det var intressant :)

Moderator: Nu har vi avslutat chatten. Tack alla, politiker och invånare!